Tussenstand Challenge4Change

Living Green heeft het initiatief genomen tot het project Challenge4Change. Met ondersteuning van de Ulebelt worden bedrijven uitgedaagd om een extra stap te zetten op het gebied van duurzaamheid in samenwerking met het personeel. U kunt zich nog steeds opgeven om mee te doen en de uitdaging aan te gaan.

Inmiddels heeft een aantal bedrijven aangegeven mee te willen doen. Wie dat zijn, houden we nog even onder de pet. In ieder geval doet Sallcon mee met het stimuleren van de scheiding van bedrijfsmatig afval. Ook wordt daar een project ingezet over duurzaam voedsel. Andere projecten gaan over bijvoorbeeld zuinig rijden, het installeren van een groen dak en het opvangen van water van de daken van bedrijfsgebouwen binnen het bedrijventerrein.

Hebt u behoefte aan een verdere invulling van uw MVO-beleid? Wilt u stappen maken op het gebied van duurzaamheid? Uw medewerkers betrekken en hun ideeën horen over welke verbeteringen zij zien? Wilt u positieve publiciteit over de stappen die u maakt? Dan is deel­name aan Challenge4Change iets voor u!

Deelnemen
Er zijn allerlei verbeteringen denkbaar en haalbaar, zowel binnen uw bedrijf als bij uw medewerkers thuis. Deelname resulteert in een brede betrokkenheid binnen uw organisatie bij de gekozen aanpassingen, met gebruik van de kennis van uw eigen medewerkers. De kosten voor de begeleiding zijn beperkt en afhankelijk van uw wensen. Daarnaast wil Living Green uw bedrijf veel positieve gratis publiciteit bezorgen.

Afspraak maken?

Estella Franssen via 06-1134 3604 | e.franssen@ulebelt.nl

Jeroen Bartels via 06-5339 3138 | info@livinggreen.nl

Geert Klein Ovink via 06-8316 0415 | info@livinggreen.nl

Download hier de flyer Challenge4Change

Post a comment