Presentatie scriptie Marléne Vermeij

Op 21 maart presenteerde Marléne Vermeij haar afstudeerscriptie voor de Universiteit Wageningen over het energie-neutraal maken van Deventer en wat daar vanuit de gemeente voor nodig is. Living Green (Jeroen Bartels) is in het kader van dit onderzoek geïnterviewd over Challenge4Change.

In de kantine van de Gasfabriek werd naar aanleiding van de presentatie gediscussieerd over de uitkomsten. Vragen die aan de orde kwamen waren onder meer of de gemeente altijd financiële middelen moet (kunnen) inzetten. Het antwoord was dat dit niet per se nodig is, maar dat het beschikbare budget in geen verhouding staat tot de opgave en ambitie. De gemeente kan ook niet-financiële steun geven, zoals het ter beschikking stellen van faciliteiten, het ondersteunen van communicatie en het aanboren van het netwerk.

Inmiddels is het rapport gereed. U kunt het opvragen bij Marléne Vermeij (marlene.vermeij@wur.nl) of bij Jeroen Bartels (jeroen.bartels@livinggreen.nl).

Post a comment