Living Green Oost Nederland

Groener wonen, werken en leven. In Deventer!

Deventer volgt de groene lijn. De milieudoelstellingen van de stad zijn dan ook vooruitstrevend: de uitstoot van CO2 minimaliseren en in het jaar 2030 energieneutraal zijn. Ambitieus, maar mogelijk. Om te helpen de scherpe doelstellingen te realiseren zet de Stichting Living Green Oost Nederland haar schouders onder de oprichting van Living Green Oost Nederland. Met verschillende initiatieven, duurzame technologie en een innovatief Living Green Centrum draagt de organisatie bij aan bewustwording en het creëren van draagvlak voor een duurzame(re) samenleving.

Wat gaat de stichting doen?

  • Het oprichten/faciliteren van initiatieven en organisaties die op hun eigen manier een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Een voorbeeld daarvan is het duurzaam en met ecologisch verantwoorde bouwmaterialen renoveren van bestaande woningen en gebouwen om water- en energieverbruik terug te dringen.
  • Het starten van initiatieven, projecten en investeringen die ‘duurzaam renoveren’ ook echt onder de aandacht gaan brengen van bedrijven, organisaties en consumenten. Zo gaat duurzaamheid leven!
  • Het bij elkaar brengen en enthousiasmeren van partijen en mensen die sámen de schouders willen zetten onder de scherpe doelstellingen van de stad. En dus onder een duurzame samenleving.
  • Het bieden van ruimte –in alle opzichten- aan burgerinitiatieven die bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.