Geslaagd X3 Symposium over mobiliteit in Deventer

Donderdag 11 mei 2017 was de burgerzaal in het gemeentehuis het decor voor het eerste X3 SYMPOSIUM. Een bijeenkomst over duurzame bereikbaarheid op initiatief van Living Green in samenwerking met enkele leden van de Deventerse Gemeenteraad, vertegenwoordigers van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW) en de regio Stedendriehoek en gefaciliteerd door de gemeente Deventer. Ruim 30 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheid namen deel aan deze interactieve bijeenkomst. Gastspreker, de heer Hans-Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel, leidde een viertal stellingen in, die vervolgens door vier werkgroepen werden becommentarieerd.

Vervolg
Het doel van de bijeenkomst  X3 SYMPOSIUM is om de visie over een duurzame onderwerpen te verbreden, verschillende belangen met elkaar te delen en een intensievere samenwerking te krijgen tussen (gemeentelijke) overheden en het bedrijfsleven. Op basis van de input van de vier werkgroepen, alsook de feedback via het evalutatieformulier, dat is gedeeld met de aanwezigen, wil Living Green zich als stiching inzetten op dit doel. Dick Glaser, voorzitter Living Green: ‘Op basis van de feedback zullen we een volgend X3 SYMPOSIUM organiseren over  én voor onze duurzame samenleving in Deventer en omstreken.’

Hieronder treft een verslag van de uitgewerkte stellingen door de werkgroepen.
Stelling 1: Deventer en de verbindingen met NL en EU
Uitgangspunten voor inwoners van Deventer zijn volgens de werkgroep vooral gemak en prijs, waardoor de duurzaamheidsvoordelen bij mobiliteit te behalen zijn in de volgorde:
A. Thuiswerken en communiceren/vergaderen via beeldscherm
B. Fiets gebruik bevorderen; bewaakte stallingen; fietsenplan OV
C. Openbaar vervoer/uber-achtige taxi-oplossing/combineren met fietsenplan
D. Transferium: aan Zuid- en Noord-zijde voor opvang auto’s/verder combineren met C en B
E. Watervervoer: vanaf AKZO-terrein met toeristische en praktische parkeer-component
F. Stadsdistributie: elektrisch pakketvervoer vanaf meerdere disitributiecentra
G. Particulier vervoer als het echt niet anders kan /laadpalen/delen van auto’s

Stelling 2: Schone mobiliteit
– Bereikbaarheid binnenstad aanpakken
– Parkeren binnenstad daarop afstemmen

Te bereiken door:
Actie A: goederendistributie (zoveel mogelijk elektrisch)
Mogelijke maatregelen:
– City hubs handling
– Efficiënter gebruiken en inrichten
– Bezorgen alleen via hub
– Afsluiten van de binnenstad
– Geen diesels toestaan vanwege CO2 emissie
– GreenDeal voor een zero emissie voor de stadlogistiek

Actie B: personenvervoer
Mogelijke maatregelen:
– Transferium inrichten
– Vervoer regelen via ‘at Your service’
– Auto delen
– Fietsparkeerplaatsen
– Campagne op de fiets

Stelling 3: Mobility as a service
Samenwerken zoeken tussen Deventer bedrijven
– Welke vragen kunnen we zelf oplossen
– Waar liggen welke opgaven voor de bedrijven zelf
– Vrachtverkeer sturen iom Gemeente
– Parkeerroute afstemmen
– Toelating binnenstad reguleren
– Fietser voorrang geven
– Keuzes maken over de vracht/economie

Stelling 4: Mobiliteit beleven: de gezonde stad
– Fietsen alle voorrang geven
– Parkeren knijpen/ meer groen, minder ‘P’
– Binnenstad meer verblijfskwaliteit laten bieden
– Transferium/deelauto/hubs
– AKZO terrein benutten
– Mondiaal: ICT/ Uber/ koppelverkoop/ elektrisch
– Volume creëren
– Community netwerken aanspreken
– www.mutrippen.nl
– Luchtkwaliteit ivm diesel bewaken, dus milieuzones invoeren

Post a comment