Startup bijeenkomst, kennisdeling en innovatieprojecten voor bouw, vastgoed en infra

Cleantech Regio Stedendriehoek en Stichting Pioneering hebben geconcludeerd dat er kansen liggen om gezamenlijk de verduurzamingsopgave in de Stedendriehoek verder te brengen. Het verbinden van ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek (4 O’s), ervaringen en kennis onderling maar ook samenwerken in concrete projecten. Daarom organiseren Pioneering en Cleantech Regio Stedendriehoek een kennisevent voor genodigden.

Startup bijeenkomst
Een netwerkvorming, kennisdeling en innovatieprojecten voor bouw, vastgoed en infra in de Stedendriehoek. Op het thema ‘Verduurzamen bestaande gebouwde omgeving’ willen wij gezamenlijk verkennen welke kansen en mogelijkheden we samen op kunnen pakken om zo tot versnelling te komen van de ambities en opgave in de Stedendriehoek zoals energieneutraal in 2030 en innovatie & cleantech business stimuleren.

Pioneering
Pioneering is het netwerk van koplopers in de bouw. Van oorsprong een Twents platform maar inmiddels actief in Oost Nederland. Sinds 2008 werken opdrachtgevers en opdrachtnemers hier in meerdere trajecten samen waarbij veel ervaring op is gedaan over de kansen en aanpakken met multi-stakeholders om maatschappelijke opgaves verder te brengen. Doordat opdrachtgevers launching customer zijn, krijgen bedrijven de ruimte om innovaties toe te passen en door te ontwikkelen. Rendabele innovaties om het verduurzamen van de gebouwde omgeving te versnellen en op te schalen met als positieve spin off dat het de economie versterkt.

Tijdens deze bijeenkomst willen we als Cleantech Regio Stedendriehoek en genodigden voor deze bijeenkomst inventariseren of de aanpak van Pioneering ook benut kan worden voor innovatieversnelling en opschaling in onze Cleantech Regio Stedendriehoek en projecten kunnen worden geïnitieerd én gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de Stedendriehoek zich kan positioneren op basis van eigen kracht.

Bijeenkomst is alleen voor genodigden. Klik hier voor meer informatie.