Deventer wil focussen op duurzaamheid

De gemeenteraad speelt komend jaar een actieve verbindende en waar nodig sturende rol rond duurzaamheid en een energieneutraal Deventer. De leden van de raad doen dit graag samen met het netwerk rond duurzaamheid in Deventer. Tijdens de raadstafel van 4 maart werden gemeenteraad en partners in het netwerk rond duurzaamheid geïnformeerd over de resultaten van de uitvoeringsagenda duurzaamheid tot nu toe, evenals de kansen en belemmeringen op weg naar een energieneutraal Deventer. Aansluitend was er voor de raad en netwerkpartners gelegenheid voor informele ontmoeting en verdieping.

Duurzaamheidsarena

Op dinsdagavond 14 april vonden een beeldvormend gesprek en debat in een duurzaamheidsarena plaats. Raadsleden, netwerkpartners en overige belangstellenden maakten in de arena gezamenlijk scherp óf en welke principiële keuzes nog gemaakt moeten worden en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn om de doelstelling van een energieneutraal Deventer in 2030 te behalen. Met de resultaten kan de raad, al dan niet op voorstel van het college van B&W, kiezen om de uitvoeringsagenda duurzaamheid te herijken en als gemeente een actievere of juist terughoudender rol in te nemen op weg naar energieneutraliteit.

Strategische agenda

Met ingang van 2015 werkt de gemeenteraad met een strategische raadsagenda. Hiermee wil de raad actiever sturen op de onderwerpen waaraan de raad zijn tijd besteedt evenals de manier waarop de raad dit, met de samenleving, doet. Naast Duurzaamheid zijn ook Openbaar Vervoer, Armoede-bestrijding, Binnenstad Deventer, Democratische Vernieuwing en Wijkontwikkeling door de raad als strategische onderwerpen benoemd.

Bron: deventercentraal.nl

Post a comment